"Simplicity Means The Achievement Of Maximum Effect With Minimum Means"


- Albert Einstein

A Forsberg Consult är ett konsultföretag med bred kompetens och många års erfarenhet av projekt, konstruktion och ledning inom tung industri.

Med ett stort kundfokus och mottot att hitta det enkla i det komplexa är

A Forberg Consult en samarbetspartner ni kan räkna med.

VÅR HISTORIA

A Forsberg Consult


Grundades 2019 med intentionen att vara ett nytänkande konsultföretag med stort fokus på enkla och kostnadseffektiva lösningar som skapar mervärde i hela kedjan, eller som vi kallar det "eleganta lösningar"

VAD VI GÖR

Projekt, Konstruktion, Simulering och mycket mer


A Forsberg Consult är ett konsultföretag med bred kompetens och många års erfarenhet av projekt, konstruktion och ledning inom tung industri.


Med ett stort kundfokus och mottot att hitta det enkla i det komplexa är

A Forsberg Consult en samarbetspartner ni kan räkna med!